Cofttek holdings limited

Sintetička prilagodba

Sintetička prilagodba

Cofttek za otkrivanje droga je kognitivno rješenje zasnovano na oblaku koje analizira znanstvena znanja i podatke kako bi otkrilo poznate i skrivene veze koje mogu pomoći povećanju vjerojatnosti znanstvenih otkrića.

Platforma omogućava istraživačima da generišu nove hipoteze pomoću dinamičke vizuelizacije, predviđanja podržanih dokaza i obrade prirodnih jezika obučenih u domenu prirodnih nauka.

Cofttek za otkrivanje droga može ubrzati identifikaciju novih kandidata za lijekove i nove ciljeve lijekova, koristeći potencijale velikih podataka.