Da li ste se ikada zapitali šta znači kada idete u trgovinu i pogledate al.

Prikazano 1-12 29 od rezultata

CAS br. IME PROIZVODA PREGLED
  1527503-11-2 A-366 (1527503-11-2)

  A-366 je snažan i selektivan inhibitor G9a / GLP histon lizin-metiltransferaze (IC₅₀ = 3.3 nM). Prikazuje> 1000-fold selektivnost za ...

  328968-36-1 C646 (328968-36-1)

  C646 je inhibitor histon acetiltransferaze i inhibira p300 sa Ki od 400 nM. Preferencijalno selektivno za p300 naspram drugih asova ...

  1163-36-6 Clemizole HCL (1163-36-6)

  Clemizole hydrochloride je antagonist histaminskog receptora H1-a, za koji je nađeno da značajno inhibira replikaciju HCV. IC50 od Clemizole za ...

  1621862-70-1 CPI-1205 (1621862-70-1)

  CPI-1205 je oralno dostupan selektivni inhibitor histon lizin metiltransferaze EZH2, sa potencijalnom antineoplastičnom aktivnošću.

  ...
  1396772-26-1 EPZ005687 (1396772-26-1)

  EPZ005687 je moćan i selektivan inhibitor EZH2 sa Ki 24 nM, 50-fold selektivnost protiv EZH1 i 500-fold selektivnost prema 15 ...

  1616391-65-1 EPZ015666 (1616391-65-1)

  EPZ015666 je potentan, selektivni inhibitor PRMT5 (Ki od 5 nM); prikazuje> 20,000-fold selektivnost u odnosu na druge PMT. EPZ015666 djeluje po bloki ...

  1616391-87-7 EPZ015866 (GSK591) (1616391-87-7)

  EPZ015866 (GSK591) je moćan selektivni inhibitor kompleksa arginin metiltransferaze PRMT5 / MEP50 čime se zaustavlja metilacija njegovog ...

  1700663-41-7 EPZ020411 (1700663-41-7)

  EPZ020411 je moćan i selektivan inhibitor PRMT6-a sa IC50-om 10 nM, ima> 10 fold selektivnost za PRMT6 preko PRMT1 i PRMT8.

  <td>
  1380288-87-8 EPZ5676 (1380288-87-8)

  Pinometostat, poznat i kao EPZ-5676. Pinometostat je korišćen u studijama koje se bave liječenjem leukemije, akutne leukemije, akutne mieloidne ...

  1403254-99-8 EPZ6438 (1403254-99-8)

  Tazemetostat (EPZ-6438) je moćan, selektivan i oralno dostupan EZH2 inhibitor. Tazemetostat je korišćen u ispitivanjima proučavanja tretmana.

  1373423-53-0 GSK J4 (1373423-53-0)

  GSK-J4 je korišćen za proučavanje efekta inhibicije KDM2B (Jumonji (JmjC) domena histon 3 lizin 36 (H3K36) di-demetilaza) na preživljavanje ...

  1431368-48-7 GSK-LSD1 2HCl (1431368-48-7)

  GSK-LSD1 je korišćen kao inhibitor lizinske specifične demetilaze 1 (LSD1) u miševa za proučavanje mortaliteta izazvanog sepsom. Također je korišten ...